همانطور که از نام این کفش فوتبال مشخص است نایک این محصول را به نام رونالدینیو عرضه کرده است. خرید […]