Led آن در رنگ های مختلف آبی قرمز بنفش سبز زرد و میباشد. همانطور که در توضیحات بالا هم اشاره […]

همانطور که در توضیحات بالا هم اشاره کردیم کفش الکتریکی دارای چراغ هایی است که قابلیت تغییر رنگ دارند. مشخصات […]