اولین امتیاز اون ساقدار بودنش هست که اون رو تبدیل به انتخاب خوبی برای این فصل می کنه. اینترنتی بوتیک […]